«خوش بختی در دوران سختی»

«خوش بختی در دوران سختی»

کتاب «خوش بختی در دوران سختی» نوشته  محمدعلی نویدی، پژوهشگر، نویسنده و مدرس دانشگاه منتشر شد.

به گزارش فطر نیوز، این کتاب در 230 صفحه با شمارگان 500 نسخه و قیمت 150 هزار تومان در انتشارات دایره دانش چاپ شده است.   

در پیش گفتار کتاب آمده است: «پژوهش و جستجوی اندیشه ورزانه برای درک و فهم اهمیت و ارزش موضوع و مقوله بنیادین «خوشبختی» به دوران های بسیار پیشین ریشه می رساند. اساساً، اندیشیدن و تامل درباره «خوشبختی و بدبختی» جزو نخستین دغدغه ها، پرسش ها و مسیله های آدمی در همه عصرها و نسل ها بوده است. زیرا، انسان بعد از تولد و حضور در این جهان و آگاهی و خودآگاهی از وضعیت و موقعیت و کیفیت وجودی – اثری، خویشتن، این پرسش و مسیله اصلی را مطرح کرده است که برای چه و برای کدام منظور و غرض اصیل و اثرمند، در اینجا و اکنون و در این وضع و حال زندگی و زمان و مکان، واقع شده است؟ یعنی پرسش از علت و کیفیت حضور و وجود خود را طرح می کند. بنابراین، اندیشیدن و پرسیدن از چرایی و چگونگی خوشبختی و کیفیت سعادتمندی و یا بدبختی و نگون ساری، همواره همراه و هم زاد، زندگی بشر تلقی می شود. شاید، پژوهش و اندیشیدن به موضوع «خوشبختی و بدبختی» بنیادی ترین دغدغه و دل نگرانی و ذهن مشغولی آدمی در درازنای تاریخ زندگی بوده است. مطالعه و پژوهش، گفت وگو و نقد و نظر و نگارش در باب «خوشبختی و خرسندی» از ریشه های امکان زیست بشری محسوب می گردد. زندگی انسان بدون اندیشیدن و کوشیدن در باره چیستی و چگونگی خوشبختی و بدبختی، امکان پذیر نیست. آدمیان در دوران ها و شرایط مختلف در معنا و مصداق خوشبختی، به صورت گوناگون و متنوع و مختلف، اندیشیده و کاویده اند و خردمندان و اندیشه ورزان نیز به تحقیق و تحلیل و استدلال و برهان و نحوهٔ تحقق و تحصل آن التفات و اعتنا داشته اند. آنان، هم به مفهوم و معنی و هم به مصداق و عینیت خوشبختی و بدبختی بشر عمیقاً اندیشیده اند و نوشته اند. 

کتاب «خوشبختی در دوران سختی» در پنج فصل تدریس، پژوهش و تالیف شده است: 1- فصل اول ضرورت پژوهش در باره خوشبختی نام دارد. در این فصل از کنکاش اندیشه ورزانه درباره خوشبختی، جست وجوی حقیقت و واقعیت عینی خوشبختی، ضرورت پژوهش و تحقیق در معنای خوشبختی و برنامه پژوهشی درباره مطالعات در حوزه خوشبختی و کیفیت زندگی و غیر ذالک بحث وبررسی شده است. 2- فصل دوم به طرح و تعبیه و پیشنهاد معیارها و شاخص های خوشبختی در دوران سختی اختصاص دارد. مثل، معیار «ایستاده در برهان» و معیار «تکمیل قوای ناقصه، شاخص کار و کوشش خردمندانه، معیار همدلی و همراهی با طبیعت و تامل و تانی در انواع تفاوت ها و تشابه ها درباره خوشبختی، پرداخته شده است. 3- فصل سوم، به چگونگی کاهش ناامیدی و نسبت آن با خوشبختی ارتباط دارد. چگونه ناامیدی را مدیریت کنیم؟ اساساً، دوراندیشی و ناامیدی چه ارتباطی با هم دارند و دوران ناامیدی چگونگی حضور پیدا می کند؟ اندیشه ها و انگیزه ها چه نسبتی با ناامیدی دارند؟ ناامیدی ریشه در کجا دارد؟ اوضاع اسف بار اجتماعی و اقتصادی چگونه به تولید و پخش ناامیدی و یاس می انجامد؟ ناامیدی با دوری از حقایق و واقعیات و استیلای دروغ و دروغگویی و خرافات، چه پیوندی دارد؟ و غیره. 4- فصل چهارم به افزایش امیدواری و خوشبختی اختصاص دارد. امید چیست؟ و امیدواری چه است؟ امید خردورزانه کدام است؟ آینده با امید و امیدواری چه ارتباطی دارد؟ امید و آرامش چه نقشی در خوشبختی انسان ایفا می کنند؟ در دوران سختی و تنگی و لنگی امور، تولید و توسعه امید چگونه امکان پذیر است؟ اندیشه ورزی، خلاقیت، نوآوری و امید، با خوشبختی و بدبختی آدمیان چه رابطه ای دارند؟ ریشه های امید و امیدواری چگونه سرسبز و سرزنده می مانند و چگونه می خشکند و تباه می شوند؟ و 5- فصل پنجم با عنوان، اقلیم ها، دیدگاه ها و خوشبختی ها به پژوهش و نگارش درآمده است. اقلیم ایران و خوشبختی، ایران باستان و خوشبختی، اقتصاد و تفاوت دیدگاه ها و خوشبختی، اقلیم و دیدگاه هندوستان و خوشبختی؛ و اقلیم و دیدگاه مغرب زمین و خوشبختی، و نیز پرسش از جایگاه نازل و پایین شادی و نشاط در ایران امروزی، از جمله مندرجات و محتویات این فصل است.

این کتاب حاصل تدریس و پژوهش و تاملات فلسفی و بین رشته ای و ریشه ای نویسنده است؛ و با مختصات و مشخصات فرهنگ و تمدن ایران و مام میهن، سازگار و سازوار است. این کتاب برای اهل مطالعه و زندگی، و جستجوگران خوشبختی در دوران سختی، و نیز برای دانشجویان فلسفه، روان شناسی، مطالعات بین رشته ای و حتی پزشکان و پرستاران و مشاوران و جامعه شناسان مفید و اثربخش است و اساساً، با نگاه و نگرش و روش تفکر اثربخش پژوهش و نگارش شده است.»
 

 پایان خبر فطر نیوز

«خوش بختی در دوران سختی»

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "«خوش بختی در دوران سختی»" هستید؟ با کلیک بر روی فرهنگ و هنر، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "«خوش بختی در دوران سختی»"، کلیک کنید.